ร่วมงานกับเรา! เติบโตกับเรา!

ที่โรงแรมระดับสี่ดาวชั้นนำของเชียงใหม่
วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นผู้นำในด้านโรงแรมบูติค 4 ดาว ในย่านนิมมาน เชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นในด้าน

 • เสน่ห์ของประเทศไทย พนักงานของเรามีความนุ่มนวลและบุคลิคที่ดีในด้านการบริการ
 • รายละเอียดภายในการทำงานแต่ละวัน การให้บริการและการใช้ชีวิต
 • ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ
 • การพัฒนาตัวเอง โดยมีการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคน
 • ความสุขสำหรับลูกค้า พนักงาน รวมทั้งผู้บริหารท
พันธกิจ
 • เราจะเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่มีการบริหารจัดการที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่ภายใน 1 ปี โดยผ่านการบริหารจากบริษัทที่มีชื่อเสียง
 • เราจะมีความโปร่งใส และสร้างสรรค์ในทุกด้านของงาน
 • เราจะมีการทุ่มเทอย่างหนักในการทำตลาดและการขาย ทั้งช่องทางปกติ และออนไลน์ รวมถึงการสร้างแบรนด์ และความสัมพันธ์ที่กับลูกค้าและคู่ค้า
 • เรารับประกันการดูแลพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรม การบริหารงานของเราเน้นที่ความมีเหตุผล และการสื่อสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมา
 • เราพร้อมที่จะเรียนรู้ เราฝึกและพัฒนาตัวเองเช่นเดียวกับพนักงาน เราเห็นด้วยกับการพัฒนาตัวเองซึ่งเป็นความรับผิดชอบของทุกคน
 • เราให้ความสำคัญในการบริหารรายรับรายจ่ายที่เหมาะสม
Cmor Hotel Employees
CMor employees

รายการต่อไปนี้สำคัญในการพิจารณาใบสมัครของคุณ

จดหมายแนะนำตัว.
รายละเอียดที่ครบถ้วน รวมถึงช่วงเวลาในประสบการณ์การทำงานที่ผ่านๆมา
รูปถ่ายปัจจุบัน
เงินเดือนและสวัสดิการที่คาดหวัง
วันที่สามารถเริ่มงานได้

ใบสมัครที่ไม่มีข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกพิจารณา!

Smiling Team

ประเทศไทย...เมืองแห่งรอยยิ้ม

มันสำคัญมากที่พนักงานโรงแรมของเรามีรอยยิ้ม และมีเหตุผลที่ทำให้ยิ้มได้
เราไม่ชอบระบบเด็กเส้นและการเลียแข้งเลียขา เราเชื่อว่าพนักงานทุกคนควรจะได้รับรางวัลโดยขึ้นอยู่กับผลงานที่ทำเท่านั้น

คุณสมบัติด้านการบริการของเรา

กรุณาอ่านและเห็นด้วยกับส่วนนี้ก่อนที่คุณจะส่งใบสมัคร

คุณสมบัติของพนักงานเรา

 • ความเป็นมิตร ซึ่งสะท้อนกับคุณค่าความเป็นสยามเมืองยิ้มของประเทศไทย
 • ความยืดหยุ่น ฟังความต้องการของลูกค้าซึ่งอะไรก็สามารถเป็นไปได้
 • ความเฉพาะตัวของลูกค้า ฟังความต้องการของลูกค้า ใส่ใจในรายละเอียดความต้องการของลูกค้า และให้บริการแบบเฉพาะเจาะจงกับลูกค้าแต่ละรายได้
 • การให้บริการที่ออกจากหัวใจ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการมีใจที่ให้บริการ, ฟังความต้องการลูกค้า, พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าเพิ่มเติม’อีกนิด’จากมาตรฐานที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับ
 • ความสะอาดและปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ในการให้บริการของโรงแรม
 • ความแตกต่างและไอเดียใหม่ๆ เราจะต้องทำให้โรงแรมซีมอร์แตกต่างจากคู่แข่งในด้านการดูแลลูกค้า!
Cmor Hotel Chefs
Unique Products

ความสร้างสรรค์

พนักงานทุกคนของเราสำคัญเท่าเทียมกัน แต่เราอยากให้ทุกคนช่วงกันคิดหาวิธีการให้บริการ, การนำเสนอให้ลูกค้าของโรงแรมเรารูสึกเหมือนเป็นคนพิเศษ

Click on the arrows below 
Cute and delicious products

การสร้างจุดขายน่ารักๆ แปลกๆ

เราต้องการให้สินค้าและบริการของเรามีความน่ารัก ดูอบอุ่น และน่าสนใจสำหรับลูกค้า ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีความโดดเด่นในเรื่องการเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ ผู้คนที่น่ารัก และการให้บริการที่ดีอยู่แล้ว

Click on the arrows below 

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครงาน

ดาวน์โหลดใบสมัครงานแบบไฟล์ PDF

กรุณาส่งใบสมัครของคุณรวมทั้งจดหมายแนะนำตัวไปที่ office@cmorhotel.com